Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jest dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy. 

 • Kwota wsparcia wynosi tyle, ile raty kapitałowe i odsetkowe kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie.

 • Wsparcie zwracasz po 2 latach karencji (liczonych od daty kiedy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przestał wypłacać wsparcie).

 • Zwrot spłacasz przez 12 kolejnych lat, w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

 • USTAWA wprowadza także możliwość uzyskania promesy oraz pożyczki na spłatę kredytu, jeśli sprzedasz nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego. Pożyczką pokryjesz różnicę pomiędzy kwotą kredytu a ceną sprzedaży nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Możesz otrzymać/ubiegać się o wsparcie z Funduszu, jeśli spełniasz jeden z trzech warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców jest bezrobotny
 • miesięczna rata kredytu przekracza 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o wysokość raty kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • 1552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1200 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego 

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy?