Whistleblowing

System Zgłaszania Nadużyć Grupy Volkswagen

Jak procesujemy Twoje zgłoszenie?

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie pod kątem potencjalnego wykroczenia pracownika Grupy Volkswagen i systematycznie je monitorują. Najpierw otrzymasz potwierdzenie odbioru. Następnie Biuro Dochodzeniowe rozpocznie analizę Twojego zgłoszenia. Obejmuje to zbieranie faktów, w szczególności od sygnalisty. Tylko wtedy, gdy ta wstępna ocena wykaże podstawy do podejrzeń o naruszenie, zostanie wszczęte dochodzenie przez specjalną Jednostkę Dochodzeniową. Następnie wyniki dochodzenia zostaną ocenione przez Biuro Dochodzeniowe i zalecone zostaną odpowiednie środki. Informacje o statusie* i wyniku działań zostaną Ci przekazane bez zbędnej zwłoki.

Potencjalne naruszenia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych przez dostawców, w tym poważne zagrożenia oraz naruszenia praw człowieka i ochrony środowiska przez bezpośrednich i pośrednich dostawców, można również zgłaszać do Biura Dochodzeniowego — podobnie jak inne zgłoszenia wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Biuro Dochodzeniowe poinformuje odpowiednie departamenty, które należycie zajmą się sprawą. Obejmuje to w szczególności podejmowanie niezbędnych środków w celu zminimalizowania lub wyeliminowania naruszeń i/lub zagrożeń.

* Czas dochodzenia różni się w zależności od jego przedmiotu.

Więcej informacji na temat Systemu Zgłaszania Nadużyć Grupy Volkswagen znajdziesz TUTAJ 

Lokalny System Zgłaszania Nadużyć Volkswagen Financial Services

 W Volkswagen Financial Services w Polsce funkcjonuje system zgłaszania nadużyć obsługiwany przez zewnętrzną firmę Linia Etyki, w ramach którego udostępnione zostały trzy ścieżki komunikacji:

infolinia czynna w dni robocze w godzinach 7:00-18:00 pod nr tel. 22 2906959

Jeśli masz wątpliwości

Pytania lub sugestie dotyczące ulepszeń dotyczących Systemu Zgłaszania Nadużyć również można kierować do Biura Dochodzeniowego.

Jeżeli uczestniczyłeś w dochodzeniu, masz możliwość przekazania informacji zwrotnej do Rzeczników (Ombudspersons) - prawników zewnętrznych powołanych przez Volkswagen AG jako niezależne ciało.

Ponadto we wszystkich sprawach dotyczących Systemu Zgłaszania Nadużyć możesz skontaktować się z lokalnym Compliance Oficerem Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce: complianceoficerVWB@vwfs.com  oraz Compliance Oficerem Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. : complianceoficerVWFS@vwfs.com.

Potrzebujesz pomocy?