Nasza strategia

Element strategii koncernu Volkswagen

Nasza misja i wizja

Nasza wizja
Jesteśmy kluczem do mobilności.

Nasza misja
Zaspokajamy potrzeby naszych klientów w zakresie mobilności, oferując zrównoważone rozwiązania w całym okresie użytkowania pojazdu.

MOBILITY 2030

 

Przemiany w wielu sektorach gospodarki są dziś zjawiskiem wszechobecnym. Głównym motorem tego procesu jest cyfryzacja, która ogarnia niemal wszystkie dziedziny życia, zmieniając zachowania zakupowe i popytowe wielu klientów. Ten trend będzie w przyszłości miał również znaczący wpływ na sprzedaż samochodów. Coraz większego znaczenia nabiera zwłaszcza kwestia elastycznego dostępu do pojazdu, częściej kładzie się nacisk na samo korzystanie z niego, a nie na jego posiadanie.

Poprzez strategię NEW AUTO Grupa Volkswagen określiła swoją ścieżkę transformacji w firmę opartą na mobilności i technologii. Tworzenie i rozwijanie rozwiązań dotyczących mobilności zostało zdefiniowane jako istotny główny element. W Volkswagen Financial Services przyjmujemy w tym zakresie centralną rolę, dlatego też nasza strategia VW FS MOBILITY2030 jest ściśle powiązana ze strategicznymi celami Grupy Volkswagen.

Głównym zadaniem Volkswagen Financial Services jest opracowanie i zaoferowanie nadrzędnej platformy mobilnej w ścisłej współpracy z markami Grupy Volkswagen. Dzięki temu rozwiązaniu klienci uzyskają szybki, cyfrowy i elastyczny dostęp do mobilności – od współdzielenia samochodów (car sharing) i abonamentów samochodowych po leasing. W ten sposób rozszerzamy nasz dotychczasowy model biznesowy z dostawcy czysto motoryzacyjnych usług finansowych na dostawcę usług mobilnych. W coraz większym stopniu skupiamy się na ofertach typu „pojazd na życzenie” (ang. VOD - vehicle-on-demand). Dotyczy to w szczególności Europy i Ameryki Północnej. Jednakże będziemy również koncentrować się na rozwoju w Chinach, Ameryce Południowej i innych rynkach międzynarodowych.

Więcej informacji na temat strategii Grupy NEW AUTO można znaleźć tutaj.

Nasza strategia

Aby zrealizować naszą wizję i misję, zdefiniowaliśmy pięć wymiarów strategii MOBILITY2030

„Maksymalizujemy lojalność naszych klientów wobec marek naszej Grupy.”

Lojalność klientów zawsze odgrywała w Volkswagen Financial Services ważną rolę. Będąc ogniwem łączącym klientów, marki i dealerów Grupy Volkswagen, staliśmy się w ostatnich latach największym na świecie dostawcą usług finansowych dla branży motoryzacyjnej. Osiągnęliśmy to dzięki dopasowanej do oczekiwań klientów ofercie mobilności – od finansowania i leasingu po usługi serwisowe i ubezpieczeniowe. Jednak w obliczu postępującej cyfryzacji, stale zmieniających się potrzeb klientów i intensywniejszej konkurencji, musimy znaleźć nowe sposoby, aby pozostawać blisko pojazdu i klienta. w tym kontekście nie tylko rozszerzamy naszą dotychczasową ofertę mobilności o elastyczne modele „pojazdu na żądanie”, takie jak współdzielenie samochodu, wynajem krótko- lub długoterminowy czy modele abonamentowe. Dzięki cyfrowej platformie mobilnościowej będziemy w przyszłości oferować naszym klientom wszystkie rozwiązania mobilności, których oczekują od marek i jej zewnętrznych dostawców, wygodnie, z jednego źródła i w jednym miejscu, w jednej aplikacji.

 

„Wspólnie z markami Grupy rozwijamy potencjał biznesowy na przestrzeni całego cyklu użytkowania pojazdu.”

Oprócz naszej tradycyjnej działalności w zakresie finansowania i leasingu w przyszłości przejmiemy odpowiedzialność za całą flotę pojazdów Grupy Volkswagen. Wartość dla klienta: Dysponujemy bezpośrednim dostępem do pojazdów i możemy je oferować naszym klientom w sposób dopasowany do potrzeb, przez cały cykl użytkowania pojazdu. Oznacza to, że w przyszłości nie tylko będziemy mieć silną pozycję w segmencie nowych pojazdów, ale również będziemy mogli oferować atrakcyjne pakiety pojazdów używanych, rozwiązania w zakresie wynajmu i car sharingu oraz produkty serwisowe i ubezpieczeniowe w bardziej długoterminowej perspektywie. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej kontrolować pojazdy, tak aby były wykorzystywane w każdej „fazie okresu użytkowania” i pozostawały w Grupie.

 

„Działamy w sposób przedsiębiorczy i dążymy do osiągnięcia jak największego sukcesu.”

Osiągnięcie celów MOBILITY2030 wymaga sprawnej organizacji zapewniającej wydajne, skuteczne systemy i przepływy procesów. z drugiej jednak strony możemy urzeczywistnić cele nowej strategii tylko jako globalny zespół VW FS. Dlatego ważnym elementem tego wymiaru jest również odpowiednio wczesne przygotowanie wszystkich pracowników do przyszłych wyzwań.

 

„Wykorzystujemy dane i technologię jako filary naszego sukcesu.”

Przekształcamy się w firmę bazującą na danych. w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie dane i technologia są najważniejszymi czynnikami warunkującymi nasz sukces – nasze cele w zakresie np. lojalności klientów i pojazdów byłyby bez nich niewyobrażalne. Aby optymalnie dopasować indywidualne potrzeby klientów do oferty pojazdów, niezbędne są wysokiej jakości dane o klientach i pojazdach. Jest to temat, który dotyczy nas wszystkich na naszej drodze do stania się firmą kierowaną danymi.

 

„Kierujemy przejściem do zeroemisyjnej mobilności zgodnie z zasadami ESG Grupy Volkswagen.”

Zrównoważony rozwój jest istotnym fundamentem naszego przyszłego sukcesu – coraz częściej na ten aspekt zwracają uwagę również liczni interesariusze, na przykład organy regulacyjne, ale także nasi klienci. Konsekwentnie dążymy do przejścia na mobilność bezemisyjną. w szczególności koncentrujemy się na rozwoju przyjaznych dla środowiska produktów, operacji i technologii informatycznej, a także na osiągnięciu zerowej emisji netto w perspektywie długoterminowej. Ewoluujemy z promotora sprzedaży w promotora zrównoważonego rozwoju, a nawet promotora zrównoważonej mobilności w Grupie Volkswagen. Aby to osiągnąć, zapewniamy neutralność CO2 zarówno naszych pojazdów, jak i całej działalności biznesowej. Systematycznie zwiększamy również sprzedaż pojazdów BEV (battery electric vehicles) dla Grupy Volkswagen.

Nasze wartości

Odwaga, zaufanie i zorientowanie na klienta – te wartości stanowią fundament naszej strategii korporacyjnej MOBILITY2030.
Mają one wyznaczać kierunek w naszej codziennej pracy i interakcjach, motywując nas do tego, aby każdego dnia wydobywać z siebie to, co najlepsze.

Odwaga

Walczymy o najlepsze pomysły i podejmujemy przemyślane ryzyko w dążeniu do realizacji naszych wspólnych celów.

• Rozważamy wszystkie argumenty i nigdy nie nalegamy na realizację wyłącznie naszego stanowiska.

• Kwestionujemy status quo i nigdy nie zadowalamy się przeciętnością.

• Wychodzimy z naszej strefy komfortu w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania.

• Bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje i uczymy się na błędach.

Zaufanie

Czujemy się upoważnieni do podejmowania decyzji i możemy polegać na zaangażowaniu naszych współpracowników.

• Tworzymy środowisko, w którym każdy może bez obaw podejmować decyzje na wszystkich szczeblach hierarchii.

• Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem i zasięgamy opinii innych.

• Dzielimy się naszymi pomysłami, nawet tymi kontrowersyjnymi.

• Koncentrujemy się na wyniku i pozwalamy każdemu wybrać najlepszą drogę do jego osiągnięcia.

 

Ukierunkowanie na klienta

Rozumiemy prawdziwe potrzeby naszych klientów i kierujemy wszystkie nasze wysiłki, aby zaspokoić je w sposób całościowy i uczciwy.

• Zawsze jesteśmy ciekawi naszych klientów, traktując każdy kontakt z nimi jako okazję do zdobycia nowych informacji.

• Nieustannie pytamy naszych klientów o to, jak uczynić ich życie łatwiejszym i wygodniejszym.

• Podczas oceny nowych możliwości biznesowych skupiamy się przede wszystkim na wartości dla klienta.

• Zaspokajamy potrzeby klientów w sposób zrównoważony i ekonomicznie uzasadniony, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług.

 

Potrzebujesz pomocy?