Nasza strategia

Element strategii koncernu Volkswagen

Nasza misja i wizja

Nasza wizja
Jesteśmy kluczem do mobilności.
Nasza misja
Zaspokajamy potrzeby naszych klientów w zakresie mobilności, oferując zrównoważone rozwiązania w całym okresie użytkowania pojazdu.

MOBILITY 2030

Przemiany w wielu sektorach gospodarki są dziś zjawiskiem wszechobecnym. Głównym motorem tego procesu jest cyfryzacja, która ogarnia niemal wszystkie dziedziny życia, zmieniając zachowania zakupowe i popytowe wielu klientów. Ten trend będzie w przyszłości miał również znaczący wpływ na sprzedaż samochodów. Coraz większego znaczenia nabiera zwłaszcza kwestia elastycznego dostępu do pojazdu, częściej kładzie się nacisk na samo korzystanie z niego, a nie na jego posiadanie.

Poprzez strategię NEW AUTO Grupa Volkswagen określiła swoją ścieżkę transformacji w firmę opartą na mobilności i technologii. Tworzenie i rozwijanie rozwiązań dotyczących mobilności zostało zdefiniowane jako istotny główny element. W Volkswagen Financial Services przyjmujemy w tym zakresie centralną rolę, dlatego też nasza strategia VW FS MOBILITY2030 jest ściśle powiązana ze strategicznymi celami Grupy Volkswagen.

Głównym zadaniem Volkswagen Financial Services jest opracowanie i zaoferowanie nadrzędnej platformy mobilnej w ścisłej współpracy z markami Grupy Volkswagen. Dzięki temu rozwiązaniu klienci uzyskają szybki, cyfrowy i elastyczny dostęp do mobilności – od współdzielenia samochodów (car sharing) i abonamentów samochodowych po leasing. W ten sposób rozszerzamy nasz dotychczasowy model biznesowy z dostawcy czysto motoryzacyjnych usług finansowych na dostawcę usług mobilnych. W coraz większym stopniu skupiamy się na ofertach typu „pojazd na życzenie” (ang. VOD - vehicle-on-demand). Dotyczy to w szczególności Europy i Ameryki Północnej. Jednakże będziemy również koncentrować się na rozwoju w Chinach, Ameryce Południowej i innych rynkach międzynarodowych.

Więcej informacji na temat strategii Grupy NEW AUTO można znaleźć tutaj.

Nasza strategia

Aby zrealizować naszą wizję i misję, zdefiniowaliśmy pięć wymiarów strategii MOBILITY2030

Nasze wartości

Odwaga, zaufanie i zorientowanie na klienta – te wartości stanowią fundament naszej strategii korporacyjnej MOBILITY2030. Mają one wyznaczać kierunek w naszej codziennej pracy i interakcjach, motywując nas do tego, aby każdego dnia wydobywać z siebie to, co najlepsze.

Odwaga

Odwaga

Walczymy o najlepsze pomysły i podejmujemy przemyślane ryzyko w dążeniu do realizacji naszych wspólnych celów.

 • Rozważamy wszystkie argumenty i nigdy nie nalegamy na realizację wyłącznie naszego stanowiska.
 • Kwestionujemy status quo i nigdy nie zadowalamy się przeciętnością.
 • Wychodzimy z naszej strefy komfortu w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania.
 • Bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje i uczymy się na błędach.

Zaufanie

Zaufanie

Czujemy się upoważnieni do podejmowania decyzji i możemy polegać na zaangażowaniu naszych współpracowników.

 • Tworzymy środowisko, w którym każdy może bez obaw podejmować decyzje na wszystkich szczeblach hierarchii.
 • Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem i zasięgamy opinii innych.
 • Dzielimy się naszymi pomysłami, nawet tymi kontrowersyjnymi.
 • Koncentrujemy się na wyniku i pozwalamy każdemu wybrać najlepszą drogę do jego osiągnięcia.

Ukierunkowanie na klienta

Ukierunkowanie na klienta

Rozumiemy prawdziwe potrzeby naszych klientów i kierujemy wszystkie nasze wysiłki, aby zaspokoić je w sposób całościowy i uczciwy.

 • Zawsze jesteśmy ciekawi naszych klientów, traktując każdy kontakt z nimi jako okazję do zdobycia nowych informacji.
 • Nieustannie pytamy naszych klientów o to, jak uczynić ich życie łatwiejszym i wygodniejszym.
 • Podczas oceny nowych możliwości biznesowych skupiamy się przede wszystkim na wartości dla klienta.
 • Zaspokajamy potrzeby klientów w sposób zrównoważony i ekonomicznie uzasadniony, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług.

Potrzebujesz pomocy?