API

Volkswagen Bank GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

Realizując wymagania w sprawie usług płatniczych rynku wewnętrznego (Payment Services Directive 2, PSD2), które są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. udostępniamy Państwu interfejs odpowiadający standardowi otwartej bankowości API. Umożliwia on pobieranie informacji o rachunku płatniczym (AIS), inicjowanie płatności (PIS) oraz potwierdzanie dostępności środków pieniężnych na rachunku klienta (CAF)

Volkswagen Bank GmbH oddział w Polsce sp. z o.o. korzysta z interfejsu zgodnego ze standardem PolishAPI 2.1.1., który odpowiada specyfikacji przygotowanej przez Związek Banków Polskich i jest oparty na wytycznych dyrektywy o usługach płatniczych PSD2. (Dokumentację standardu można znaleźć na stronie https://polishapi.org/#docs)

Dyrektywa PSD2 reguluje możliwość udostępnienia podmiotom trzecim (TPP – Third Party Provider), za zgodą posiadacza rachunku płatniczego, usług dotyczących jego rachunku.

Wytyczne dyrektywy o usługach płatniczych umożliwiają udostępnienie:

  • Usługi dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service - AIS)

  • Usługi inicjowania transakcji płatniczej (Payment Initiation Service - PIS)

  • Usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej (Confirmation of the Availability of Funds – CAF)

Źródło dokumentu: https://polishapi.org

Interfejs gwarantuje certyfikowanym podmiotom trzecim (Third Party Provider) dostęp do:

Kontakt w sprawie otwartej bankowości

BOK.Bank@VWFS.com 
W tytule maila prosimy napisać "VW Bank API"

Kontakt z infolinią +48 22 528 96 28

Potrzebujesz pomocy?