Cesja umowy leasingowej

Jesteś zainteresowany cesją umowy leasingowej? Dowiedz się, jak ją przeprowadzić.

Cesja umowy leasingu to przeniesienie praw i obowiązków z osoby fizycznej lub firmy, która podpisała umowę leasingu („korzystający”) na osobę lub firmę, która chce przejąć leasing („przejmujący”). Oprócz „przejmującego” i „korzystającego”, umowę cesji leasingu podpisujemy my – VWFS – jest to umowa trójstronna.

Chcesz przekazać umowę leasingu? Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Aby wykonać cesję umowy leasingu, nie możesz mieć zaległości w spłacie zobowiązań. Zaloguj się do Portalu Klienta i sprawdź, czy opłaciłeś dotychczasowe raty i ewentualne inne należności.

Nie możesz wnioskować o cesję umowy, jeśli jesteś na samym początku kontraktu (nie spłaciłeś jeszcze żadnej raty) lub pod jego koniec (masz jedną ratę do spłaty i kwotę wykupu). W tym drugim przypadku, możesz zawnioskować o wydłużenie umowy – sprawdź jak to zrobić na Portalu Klienta.

Chcesz przejąć umowę leasingu? Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Jeśli decydujesz się przejąć umowę leasingu poproś korzystającego o aktualny harmonogram spłaty rat leasingowych. Dowiesz się z niego ile wynosi aktualna rata. Możesz poprosić też o „potwierdzenie salda umowy leasingu” – ten dokument pozwoli Ci zweryfikować, czy na umowie nie ma żadnych zaległości, co jest warunkiem koniecznym do sfinalizowania cesji.

Pamiętaj – jako przejmujący aż do momentu podpisania przez nas umowy cesji nie jesteś naszym klientem. Oznacza to, że nie możemy przekazywać Ci żadnych informacji na temat umowy, którą chcesz przejąć. Możesz je uzyskać tylko bezpośrednio od osoby obecnie korzystającej z leasingowanego samochodu.

Co zrobić – krok po kroku

1. Ustal z korzystającym warunki przejęcia umowy i poproś o numer umowy leasingowej lub numer rejestracyjny – podawaj go w komunikacji z nami.

2. Pobierz odpowiedni dla Twojej formy prawnej formularz informacji własnej. Zapoznaj się z instrukcją wypełnienia formularza, która pomoże Ci uniknąć błędów i przyspieszy podjęcie przez nas decyzji.
W formularzu informacji własnej możesz wpisać salon, w którym chcesz podpisać umowę. Możesz też wskazać jedynie miasto, w którym chcesz to zrobić. Wtedy, to my wybierzemy salon, w którym zrobisz to najszybciej.

3. Wypełniony formularz wydrukuj, podpisz, a jego skan prześlij na adres cesja@vwfs.com. Dołącz do niego:

 • dokumenty rejestrowe firmy:
  • jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne: wypis z rejestru CEIDG/GUS
  • ­pozostałe spółki (np. jawne, akcyjne, komandytowe): wypis z KRS i umowę spółki
 • dokumenty finansowe za minimum 1 rozliczony miesiąc. Odpowiednie w zależności od formy prowadzenia księgowości:

Wszystkie przesłane przez Ciebie pliki muszą mieć format pdf bez możliwości edycji.

Pamiętaj! Na podstawie tych dokumentów zdecydujemy, czy posiadasz zdolność finansową, aby przeprowadzić cesję leasingu. Dlatego upewnij się, że dokumentacja jest kompletna i poprawna.

4. W ciągu pięciu dni roboczych otrzymasz e-mail z naszą decyzją dotyczącą Twojej zdolności finansowej do przejęcia umowy leasingu. Cesja umowy może być uruchomiona od 1. dnia kolejnego miesiąca.

5. Jeśli wyraziliśmy zgodę na cesję, nasi konsultanci potwierdzą z wybranym salonem spotkanie na podpisanie dokumentów. W e-mailu od nas otrzymasz dane pracownika salonu, z którym uzgodnisz konkretny termin wizyty na podpisanie dokumentów. Potwierdź go z osobą, której leasing masz zamiar przejąć. 
Do wiadomości dołączymy komplet dokumentów, z którymi warto się zapoznać przed podpisaniem umowy cesji:

 • oświadczenie dotyczące płatności raty i ubezpieczenia komunikacyjnego (które określa, od którego miesiąca leasingu zaczynasz opłacać ratę leasingową oraz jak rozwiązujecie z korzystającym kwestię ubezpieczenie samochodu)
 • formularz weryfikacji ubezpieczenia (będzie Ci potrzebny, jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie pojazdu poza VWFS)
 • dokument niezbędny do przejęcia ubezpieczenia GAP/RTI (o ile leasing zawiera ten rodzaj ubezpieczenia).

Nie musisz drukować tych dokumentów – wszystkie będą czekać w uzgodnionym salonie.

6. Pamiętaj, na podpisanie umowy cesji zabierz ze sobą oryginał formularza informacji własnej (pracownik salonu prześle go do nas wraz z umową) oraz dokument tożsamości
Jeśli występujesz jako pełnomocnik zabierz pełnomocnictwa na podstawie, których możesz podpisywać dokumenty w imieniu danej firmy (sprawdź jakie pełnomocnictwa uznajemy). 
Małżonek, zarówno korzystającego, jak i przejmującego, nie jest potrzebny przy podpisywaniu dokumentów.

7. W salonie podpiszecie trójstronną umowę cesji leasingu, protokół przejęcia samochodu i pozostałe przesłane do Ciebie wcześniej dokumenty.

8. Umowa cesji leasingu wejdzie w życie 1. dnia miesiąca następującego po wydaniu przez nas decyzji pozytywnej – niezależnie od tego, kiedy podpiszesz ją wraz z osobą, od której przejmujesz leasing. Pamiętaj, że warunkiem koniecznym jest brak zaległości na umowie, którą chcesz przejąć.

Ubezpieczenie

Właśnie przekazałeś samochód w ramach cesji?
O jej zawarciu poinformuj agenta ubezpieczeniowego, u którego ubezpieczyłeś samochód. Towarzystwo Ubezpieczeniowe poinformuje o dostępnych możliwościach kontynuacji ubezpieczenia, a osoba, która przejęła od Ciebie samochód podpisze aneks lub zawrze nową polisę.

Przejmujesz umowę leasingu wraz z ubezpieczeniem GAP?
Pamiętaj, aby skutecznie je przejąć będziesz musiał osobiście przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Cardiff wypełniony i podpisany (przez Ciebie, osobę dotychczas korzystającą z leasingu oraz pracownika salonu) dokument cesji ubezpieczenia GAP. Jeśli tego nie zrobisz, ubezpieczenie GAP nie będzie na Ciebie przepisane. Wzór tego dokumentu otrzymasz od nas wraz z innymi dokumentami.

Podpisanie umowy cesji przez pełnomocnika

Jeśli umowę cesji podpisuje Twój pełnomocnik, pamiętaj, by przesłać nam wcześniej informację własną uzupełnioną o dane pełnomocnika oraz pełnomocnictwo, na mocy którego może to zrobić. Pełnomocnictwo może być:

 • notarialne – prześlij jego skan na adres cesja@vwfs.com przed podpisaniem umowy,
 • na wzorze VWFS – możesz je podpisać w dowolnym salonie, w obecności pracownika salonu dealerskiego.

Podpisanie umowy cesji podpisem kwalifikowanym

Umowę cesji można podpisać elektronicznie – podpisem kwalifikowanym. Zarówno Ty, jak i korzystający musicie posiadać odpowiednie uprawnienia. Więcej o podpisie kwalifikowanym przeczytasz na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075

Jeśli zdecydujecie się na taką formę podpisania umowy – w formularzu informacji własnej, w polu „dane salonu, w którym zostanie podpisana umowa”, wpisz, że podpiszecie umowę podpisem kwalifikowanym.

Dokumenty do podpisu wyślemy na adres mailowy, który podasz w informacji własnej oraz adres korzystającego.

Ustal z korzystającym kolejność podpisywania dokumentów, a następnie prześlij je na adres: cesja@vwfs.com.

Podpisane elektronicznie przez nas dokumenty prześlemy na oba adresy w ciągu 5 dni roboczych. 

Cesja umowy leasingu w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej

Jeśli przejmujesz umowę leasingu w ramach przejęcia działalności innej firmy, pamiętaj, że jest to możliwe tylko, gdy powstająca firma przejmuje całość działalności gospodarczej poprzedniej firmy.

Dzieje się tak np. wtedy, gdy:

 • powstaje spółka, która przejmuje działalność jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)
 • przeprowadzany jest aport firmy korzystającej do firmy przejmującej
 • korzystający zamyka działalność gospodarczą, a współmałżonek, członek rodziny lub partner biznesowy otwiera nową firmę kontynuującą działalność tej zamykanej

Jeśli któryś z przypadków dotyczy Ciebie, pamiętaj by napisać o tym do nas w pierwszym mailu na adres cesja@vwfs.com. W takiej sytuacji nie wymagamy dokumentów finansowych z ostatnich trzech miesięcy od strony Przejmującej, a jedynie dowolne dokumenty finansowe (np. faktury) lub umowy z kontrahentami. Na podstawie tych dokumentów oszacujemy przyszłe dochody firmy i będziemy mogli podjąć decyzję co do zgody na cesję umowy leasingu.

Potrzebujesz pomocy?