Cesja umowy leasingu lub najmu

Jesteś zainteresowany cesją umowy leasingowej lub najmu? Dowiedz się, jak ją przeprowadzić.

Cesja umowy to przeniesienie praw i obowiązków z osoby fizycznej lub firmy, która podpisała umowę („korzystający”) na osobę lub firmę, która chce przejąć leasing lub najem („przejmujący”). Oprócz „przejmującego” i „korzystającego”, umowę cesji podpisujemy my – VWFS – jest to umowa trójstronna.

Chcesz przekazać umowę leasingu lub najmu? Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Aby wykonać cesję umowy leasingu lub najmu, nie możesz mieć zaległości w spłacie zobowiązań. Zaloguj się do Portalu Klienta i sprawdź, czy opłaciłeś dotychczasowe raty i ewentualne inne należności.

Nie możesz wnioskować o cesję umowy, jeśli jesteś na samym początku kontraktu (nie spłaciłeś jeszcze żadnej raty) lub pod jego koniec (masz jedną opłatę do spłaty a w przypadku leasingu jedną ratę i kwotę wykupu). W tym drugim przypadku, możesz zawnioskować o wydłużenie umowy – sprawdź jak to zrobić na Portalu Klienta.

Chcesz przejąć umowę leasingu lub najmu? Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Jeśli decydujesz się przejąć umowę leasingu lub najmu poproś korzystającego o aktualny harmonogram spłaty rat. Dowiesz się z niego ile wynosi aktualna rata. Możesz poprosić też o „potwierdzenie salda umowy” – ten dokument pozwoli Ci zweryfikować, czy na umowie nie ma żadnych zaległości, co jest warunkiem koniecznym do sfinalizowania cesji.

Pamiętaj – jako przejmujący aż do momentu podpisania przez nas umowy cesji nie jesteś naszym klientem. Oznacza to, że nie możemy przekazywać Ci żadnych informacji na temat umowy, którą chcesz przejąć. Możesz je uzyskać tylko bezpośrednio od osoby obecnie korzystającej z samochodu.

Co zrobić – krok po kroku

1. Ustal z korzystającym warunki przejęcia umowy i poproś o numer umowy leasingowej/najmu lub numer rejestracyjny – podawaj go w komunikacji z nami.

2. Pobierz odpowiedni dla Twojej formy prawnej formularz informacji własnej
W formularzu informacji własnej możesz wpisać salon, w którym chcesz podpisać umowę. Możesz też wskazać jedynie miasto, w którym chcesz to zrobić. Wtedy, to my wybierzemy salon, w którym zrobisz to najszybciej.

3. Wypełniony formularz wydrukuj, podpisz, a jego skan prześlij na adres cesja@vwfs.com. Dołącz do niego:

 • dokumenty rejestrowe firmy:
  • jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne: wypis z rejestru CEIDG/GUS
  • ­pozostałe spółki (np. jawne, akcyjne, komandytowe): wypis z KRS i umowę spółki
 • dokumenty finansowe za minimum 1 rozliczony miesiąc. Odpowiednie w zależności od formy prowadzenia księgowości:

Wszystkie przesłane przez Ciebie pliki muszą mieć format pdf bez możliwości edycji.

Pamiętaj! Na podstawie tych dokumentów zdecydujemy, czy posiadasz zdolność finansową, aby przejąć umowę leasingu lub najmu. Dlatego upewnij się, że dokumentacja jest kompletna i poprawna.

4. W ciągu pięciu dni roboczych otrzymasz e-mail z naszą decyzją dotyczącą Twojej zdolności finansowej do przejęcia umowy leasingu. Cesja umowy może być uruchomiona od 1. dnia kolejnego miesiąca.

5. Jeśli wyraziliśmy zgodę na cesję, nasi konsultanci potwierdzą z wybranym salonem spotkanie na podpisanie dokumentów. W e-mailu od nas otrzymasz dane pracownika salonu, z którym uzgodnisz konkretny termin wizyty na podpisanie dokumentów. Potwierdź go z osobą, której umowę masz zamiar przejąć. 
Jeśli przejmujesz umowę leasingu do wiadomości dołączymy komplet dokumentów, z którym warto się zapoznać przed podpisaniem umowy cesji:

 • oświadczenie o aneksowaniu dotychczasowej polisy
 • dokument niezbędny do przejęcia ubezpieczenia GAP/RTI (o ile leasing zawiera ten rodzaj ubezpieczenia) 

Nie musisz drukować tych dokumentów – wszystkie będą czekać w uzgodnionym salonie.

6. Pamiętaj, na podpisanie umowy cesji zabierz ze sobą oryginał formularza informacji własnej (pracownik salonu prześle go do nas wraz z umową) oraz dokument tożsamości
Jeśli występujesz jako pełnomocnik zabierz pełnomocnictwa na podstawie, których możesz podpisywać dokumenty w imieniu danej firmy (sprawdź jakie pełnomocnictwa uznajemy). 
Małżonek, zarówno korzystającego, jak i przejmującego, nie jest potrzebny przy podpisywaniu dokumentów.

7. W salonie podpiszecie trójstronną umowę cesji, protokół przejęcia samochodu i pozostałe przesłane do Ciebie wcześniej dokumenty.

8. Umowa cesji leasingu lub najmu wejdzie w życie 1. dnia miesiąca następującego po wydaniu przez nas decyzji pozytywnej – niezależnie od tego, kiedy podpiszesz ją wraz z osobą, od której przejmujesz leasing. Pamiętaj, że warunkiem koniecznym jest brak zaległości na umowie, którą chcesz przejąć.

Formularze informacji własnej

Dla przedsiębiorców (jednoosbowa działalność gospodarcza i wszystkie typy spółek)

Ubezpieczenie

Zdecydowałeś się na cesję umowy najmu? 
Jeśli tak, kwestiami ubezpieczenia nie musisz się przejmować - zajmiemy się nimi my - VWFS.

Właśnie przekazałeś samochód w ramach cesji umowy leasingu?
O jej zawarciu poinformuj agenta ubezpieczeniowego, u którego ubezpieczyłeś samochód. Towarzystwo Ubezpieczeniowe poinformuje Cię o krokach w celu kontynuowania ubezpieczenia, a osoba, która przejęła od Ciebie samochód podpisze aneks. Zawarcie własnego ubezpieczenia, możliwe jest od kolejnego roku. 

Przejmujesz umowę leasingu wraz z ubezpieczeniem GAP?
Pamiętaj, aby skutecznie je przejąć będziesz musiał osobiście przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Cardiff wypełniony i podpisany (przez Ciebie, osobę dotychczas korzystającą z leasingu oraz pracownika salonu) dokument cesji ubezpieczenia GAP. Jeśli tego nie zrobisz, ubezpieczenie GAP nie będzie na Ciebie przepisane. Wzór tego dokumentu otrzymasz od nas wraz z innymi dokumentami.

Podpisanie umowy cesji przez pełnomocnika

Jeśli umowę cesji podpisuje Twój pełnomocnik, pamiętaj, by przesłać nam wcześniej informację własną uzupełnioną o dane pełnomocnika oraz pełnomocnictwo, na mocy którego może to zrobić. Pełnomocnictwo może być:

 • notarialne – prześlij jego skan na adres cesja@vwfs.com przed podpisaniem umowy,
 • na wzorze VWFS – możesz je podpisać w dowolnym salonie, w obecności pracownika salonu dealerskiego.

Podpisanie umowy cesji podpisem kwalifikowanym

Umowę cesji można podpisać elektronicznie – podpisem kwalifikowanym. Zarówno Ty, jak i korzystający musicie posiadać odpowiednie uprawnienia. Więcej o podpisie kwalifikowanym przeczytasz na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075

Jeśli zdecydujecie się na taką formę podpisania umowy – w formularzu informacji własnej, w polu „dane salonu, w którym zostanie podpisana umowa”, wpisz, że podpiszecie umowę podpisem kwalifikowanym.

Dokumenty do podpisu wyślemy na adres mailowy, który podasz w informacji własnej oraz adres korzystającego.

Ustal z korzystającym kolejność podpisywania dokumentów, a następnie prześlij je na adres: cesja@vwfs.com.

Podpisane elektronicznie przez nas dokumenty prześlemy na oba adresy w ciągu 5 dni roboczych. 

Cesja umowy leasingu lub najmu w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej

Jeśli przejmujesz umowę w ramach przejęcia działalności innej firmy, pamiętaj, że jest to możliwe tylko, gdy powstająca firma przejmuje całość działalności gospodarczej poprzedniej firmy.

Dzieje się tak np. wtedy, gdy:

 • powstaje spółka, która przejmuje działalność jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)
 • przeprowadzany jest aport firmy korzystającej do firmy przejmującej
 • korzystający zamyka działalność gospodarczą, a współmałżonek, członek rodziny lub partner biznesowy otwiera nową firmę kontynuującą działalność tej zamykanej

Jeśli któryś z przypadków dotyczy Ciebie, pamiętaj by napisać o tym do nas w pierwszym mailu na adres cesja@vwfs.com. W takiej sytuacji nie wymagamy dokumentów finansowych z ostatnich trzech miesięcy od strony przejmującej, a jedynie dowolne dokumenty finansowe (np. faktury) lub umowy z kontrahentami. Na podstawie tych dokumentów oszacujemy przyszłe dochody firmy i będziemy mogli podjąć decyzję co do zgody na cesję umowy leasingu.

Potrzebujesz pomocy?