RODO

RODO – podstawowe informacje

RODO czyli inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosuje się je od 25 maja 2018 r.

RODO dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i ich danych osobowych. Ma zastosowanie m.in. do:

 • klientów (osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze), reprezentantów klientów, małżonków klientów, pracowników klientów;

 • pełnomocników, mocodawców, spadkobierców;

 • prospektów;

 • beneficjentów rzeczywistych;

 • osób kontaktujących się z administratorem w celu załatwienia jakiejś sprawy;

 • kontrahentów (osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze), reprezentantów oraz pracowników kontrahentów.

RODO określa m.in. w jaki sposób Twoje dane osobowe powinny być przetwarzane, podstawy prawne przetwarzania, Twoje prawa oraz podstawowe reguły w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Dzięki RODO masz większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę.

 

Administratorzy danych

W zależności od relacji, jaka Cię łączy z danym podmiotem, Administratorem Twoich danych jest lub może być poniżej wskazany podmiot.

 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 737500.
 • Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 803746, NIP 5252800978, REGON 384356191.
 • Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 145750, NIP 782-12-35-452, REGON 630676540.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych Administratorów znajdziesz w sekcjach VW Bank, VW FSP, VW SU oraz MAN FSP.

Inspektorzy ochrony danych

Każdy z Administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Możesz się z nimi kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji Twoich praw.

 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
  Inspektor ochrony danych: Dorota Wyrzykowska
  Zastępca inspektora: Paweł Kowalewski
  Adres e-mail: IOD_VWB@vwfs.com
  Adres do korespondencji: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

 • Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
  Inspektor ochrony danych: Dorota Wyrzykowska
  Zastępca inspektora: Paweł Kowalewski
  Adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com
  Adres do korespondencji: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

 • Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
  Inspektor ochrony danych: Dorota Wyrzykowska
  Adres e-mail: IOD_VWSU@vwfs.com
  Adres do korespondencji: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

 

VW Bank

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

VW FSP

VW SU

Twoje prawa

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o realizację swoich praw, jakie przysługują Ci na podstawie RODO.

Zachęcamy, żebyś kontaktował się z danym Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w sekcji „Administratorzy danych”. Dzięki temu Twój wniosek trafi szybciej do właściwego Administratora i jednostki, która zajmie się jego rozpatrzeniem. Po złożeniu przez Ciebie wniosku o realizację praw, rozpatrzymy go w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Zastrzegamy jednak, że mamy prawo wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi o kolejne dwa miesiące (np. w sytuacji skomplikowanego żądania albo ilości wniosków, które rozpatrujemy). 
O wydłużeniu terminu poinformujemy Cię przed upływem miesiąca od wpływu do nas Twojego żądania.

Poniżej znajdziesz informację Twoich prawach.

Potrzebujesz pomocy?