Kontakt

Zgłoś problem lub zagrożenie

Drogi Kliencie, pamiętaj!

W przypadku:

  • utraty lub kradzieży spersonalizowanych danych uwierzytelniających lub sprzętu bądź oprogramowania wykorzystywanego do logowania lub przeprowadzania transakcji,
  • wykrycia lub podejrzenia nadużycia (transakcji oszukańczych, podejrzanych zdarzeń i nietypowych sytuacji w trakcie sesji usług płatności internetowych),
  • utraty karty Visa Volkswagen Bank (niezwłocznie dokonaj jej zastrzeżenia),

Potrzebujesz pomocy?