Szkody komunikacyjne
i kradzieżowe

Informacje ogólne

Jeżeli w Twoim kredytowanym pojeździe wystąpi szkoda komunikacyjna, w pierwszej kolejności zgłoś ją pod numerem alarmowym 112 oraz w Towarzystwie Ubezpieczeniowym (numer kontaktowy znajdziesz na swojej polisie ubezpieczeniowej) – niezależnie od tego, czy jesteś poszkodowanym czy sprawcą szkody.

Współpracujemy z:

 • TUiR Allianz Polska S.A.

 • STU Ergo Hestia S.A.

 • TUiR Warta S.A.

Po otrzymaniu numeru szkody, w celu uzyskania zgody na wypłatę odszkodowania, poinformuj o zdarzeniu infolinię Volkswagen Financial Services pod numerem 22 528 96 28. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. Opłata za połączenia zgodna z taryfą operatora.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

 1. Zgłoszenie pod numerem alarmowym 112
 2. Zgłoszenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 3. Informacja do Volkswagen Financial Services 22 528 96 28

Podczas zgłoszenia w Volkswagen Financial Services szkody podaj:

 • numer klienta lub numer umowy,

 • NIP bądź regon firmy,

 • datę szkody,

 • numer szkody zgłoszonej w towarzystwie ubezpieczeniowym,

 • sposób rozliczenia szkody (bezgotówkowo, na podstawie kosztorysu naprawy),

 • dane zakładu serwisowego,

 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego.

Oświadczenie

Jeśli nie jesteś sprawcą kolizji lub wypadku, uzyskaj od drugiego uczestnika zdarzenia oświadczenie zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • numery: PESEL i prawa jazdy,

 • numer polisy OC i pełną nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,

 • markę oraz numer rejestracyjny samochodu,

 • dokładny opis sytuacji,

 • podpis sprawcy pod oświadczeniem potwierdzającym, że to on spowodował kolizję/wypadek oraz, szkodę na Twoim samochodzie.

Dokumenty związane ze zdarzeniem będą niezbędne w celu likwidacji szkody.

Szkoda kradzieżowa

Przed zgłoszeniem kradzieży samochodu, upewnij się, że został on faktycznie skradziony, a nie zaparkowany w innym miejscu lub odholowany przez Policję lub Straż Miejską.

Po stwierdzeniu kradzieży zobowiązany jesteś dokonać zgłoszenia o kradzieży z miejsca zdarzenia.

Zgłoszenie kradzieży

 1. Należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub pod numer Policji 997. O przebiegu wszelkich formalności związanych z popełnionym przestępstwem zostaniesz poinformowany w trakcie rozmowy telefonicznej. Pamiętaj, aby mieć przy sobie wszystkie dokumenty skradzionego samochodu.

 2. Kradzież auta należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym jest ubezpieczony samochód - numer znajduje się na polisie OC/AC. Ubezpieczyciel poprosi o dostarczenie zaświadczenia o kradzieży pozyskanego na Policji. Równolegle, towarzystwo ubezpieczeniowe za pośrednictwem listu lub e-mailem potwierdza zgłoszenie kradzieży w Volkswagen Financial Services.

UWAGA. Posiadając ubezpieczenie pakietowe w ofercie Volkswagen Financial Services współtworzonej z jednym z naszych partnerów – TUiR Allianz Polska S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Warta S.A., w przypadku kradzieży pojazdu przysługuje Ci pojazd zastępczy. O szczegóły zapytaj w trakcie rozmowy z towarzystwem ubezpieczeniowym lub zadzwoń na numer Assistance, który znajdziesz na swojej polisie.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 22 528 96 28, linia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. Opłata za połączenia zgodna z taryfą operatora.

Assistance

W przypadku awarii, wypadku, kradzieży auta, gdy niezbędna będzie pomoc Assistance w postaci np. usługi holowanie, użyczenia samochodu zastępczego, zorganizowania kontynuacji podróży, skontaktuj się niezwłocznie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w którym masz ubezpieczony pojazd.

Informacje dotyczące danych kontaktowych znajdziesz na swojej polisie, potwierdzeniu OC lub na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Współpracujemy z: TUiR Allianz Polska S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Warta S.A.

Dokumenty do pobrania

Wszystkie ważne informacje znajdziesz w plikach do pobrania.

Potrzebujesz pomocy?