Ubezpieczenie 100% wartości
fakturowej (GAP RTI)

Ubezpieczenie 100% wartości początkowej - GAP RTI

Nie chcesz stracić ani złotówki z wartości początkowej pojazdu w przypadku jego kradzieży bądź całkowitego zniszczenia? Skorzystaj z Ubezpieczenia GAP RTI.

Ubezpieczenie 100% wartości początkowej - GAP RTI chroni w 100% w połączeniu z Autocasco. Dzięki odszkodowaniu z Ubezpieczenia GAP RTI i z ubezpieczenia Autocasco kierowca odzyskuje pełną kwotę, równą wartości utraconego pojazdu.

Ubezpieczenie GAP RTI działa przez całe dwa lub trzy lata, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

W przypadku pojazdu używanego – kierowca odzyskuje wartość pojazdu przyjętą przy ubezpieczeniu komunikacyjnym zawieranym w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia GAP RTI.

W przypadku pojazdu nowego, kierowca odzyskuje cenę samochodu widoczną na fakturze z dnia jego zakupu.

Odzyskana wartość samochodu po kradzieży lub szkodzie całkowitej ze świadczenia GAP RTI może wynieść aż do 250 000 zł, zależnie od wartości auta.

Zwrot kosztów auta zastępczego

W przypadku wystąpienia szkody kradzieżowej lub całkowitej, po zawarciu nowej umowy kredytu w Volkswagen Bank ubezpieczenie GAP RTI umożliwia zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres do 35 dni. Łączny koszt wynajmu auta zastępczego, który zostanie pokryty przez Ubezpieczyciela może wynieść łącznie 5 250 PLN (150 PLN brutto dziennie). Wynajem pojazdu zastępczego będzie mógł zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.

Ubezpieczenie GAP RTI działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie Autocasco pokryje początkową wartość auta. W takiej sytuacji otrzymasz świadczenie w wysokości 1000 zł, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, a także zwrotów kosztów do 9 000 zł związanych z zawarciem nowej umowy. Ta kwota pokrywa:

  • koszt zawarcia nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta,

  • opłatę rejestracyjną nowego samochodu,

  • koszt pierwszego tankowania nowego auta.

Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia sprzedawcę w salonie i poproś o włączenie składki w ratę kredytu.

Jak kupić ubezpieczenie?

Zakup i wznowienie u Doradcy w salonie  

Podczas wizyty w salonie Doradca Ubezpieczeniowy z salonu dealerskiego Grupy Volkswagen dobierze odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy dopasowany do auta i Twoich wymagań oraz zniżki.

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia

Dodatkowe opcje pozwalają Ci na dopasowanie zakresu polisy ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb. Rozszerzona ochrona dostępna jest dla Ciebie, Twoich pasażerów oraz dla Twojego samochodu.

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu, Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela poprzez:

  • wypełnienie elektronicznego wniosku na stronie: www.cardif.pl (zakładka: „Zgłoś roszczenie on-line”) lub
  • wysłanie zawiadomienia na adres roszczenia@cardif.pl lub
  • przekazanie wniosku o wypłatę Odszkodowania pisemnie lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Agenta, np. na formularzu zgłoszenia roszczenia.

Dział Obsługi Roszczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

W każdym przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów wskazanych w OWU.

Kontakt

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. lub Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

E-mail roszczenia@cardif.pl
Telefon 22 529 17 22

Linia czynna pon. – pt. w godz. 8.00 – 18.00, sob. w godz. 9.00 – 15.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Potrzebujesz pomocy?