Ubezpieczenie spłaty kredytu

Ubezpieczenie spłaty kredytu

Zagwarantuj sobie wpływ na bieg wydarzeń w każdej sytuacji i ubezpiecz się na wypadek choroby, niezdolności do pracy lub innych zdarzeń losowych w trakcie spłaty kredytu. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu chroni w przypadku:

zgonu, poważnego zachorowania lub zaistnienia trwałej i całkowitej niezdolności do pracy - ubezpieczenie może pokryć całość zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia wynikającego z pierwotnego harmonogramu spłat kredytu.

utraty pracy czy pobytu w szpitalu - ubezpieczenie może pokryć za Ciebie do 18 rat w całym okresie kredytowania.

Dodatkowo w przypadku utraty pracy przysługuje Ci pomoc Assistance m.in. w przygotowaniu lub tłumaczeniu CV, w wyszukiwaniu ofert pracy. Ubezpieczenie zapewnia pomoc Assistance - jeżeli w przypadku pobytu w szpitalu będziesz potrzebował np. transportu z placówki medycznej lub opieki pielęgniarskiej po powrocie do domu.

Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia Doradcę Ubezpieczeniowego w salonie i poproś o włączenie składki w ratę kredytu.

Jak kupić ubezpieczenie?

Zakup i wznowienie u Doradcy w salonie  

Podczas wizyty w salonie Doradca Ubezpieczeniowy z salonu dealerskiego Grupy Volkswagen dobierze odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy dopasowany do auta i Twoich wymagań oraz zniżki.

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu, Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela poprzez:

  • wypełnienie elektronicznego wniosku na stronie: www.cardif.pl (zakładka: „Zgłoś roszczenie on-line”) lub
  • wysłanie zawiadomienia na adres roszczenia@cardif.pl lub
  • przekazanie wniosku o wypłatę Odszkodowania pisemnie lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Agenta, np. na formularzu zgłoszenia roszczenia.

Dział Obsługi Roszczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

W każdym przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów wskazanych w OWU.

Kontakt

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. lub Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

E-mail roszczenia@cardif.pl
Telefon 22 529 17 22

Linia czynna pon. – pt. w godz. 8.00 – 18.00, sob. w godz. 9.00 – 15.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Potrzebujesz pomocy?