Zwrot pojazdu
po zakończeniu
umowy kredytu

z gwarancją odkupu samochodu

Klienci indywidualni

Wypełnij formularz zwrotu pojazdu online

Wprowadzone w formularzu dane przetwarzane będą w celu realizacji zwrotu pojazdu oraz zakończenia umowy.

Formularz zwrotu

Zasady zwrotu pojazdu

Jeżeli nie planują Państwo odkupu pojazdu po zakończeniu umowy kredytu to zapraszamy do skorzystania z umowy gwarancji odkupu.

Oferujemy korzystną oraz wygodną możliwość zwrotu samochodu po zakończeniu umowy, która pozwoli na uniknięcie dalszych czynności związanych ze sprzedażą samochodu na własną rękę.

Umowę gwarancji odkupu Państwa pojazdu w imieniu Volkswagen Bank zrealizuje Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją dotyczącą szczegółów zwrotu pojazdu.

W celu dokonania oceny stanu technicznego samochodu, należy wydać go wskazanemu przez Bank dealerowi w terminie minimum 14 dni przed zakończeniem umowy.

Aby umówić zwrot pojazdu prosimy o skorzystanie z internetowego formularza zwrotu pojazdu.

Wraz z pojazdem prosimy o zwrot kompletu wyposażenia oraz dokumentacji, która otrzymali Państwo przy jego nabyciu, w tym:

 • ważny dowód rejestracyjny (z aktualnym badaniem technicznym),
 • kartę pojazdu,
 • książkę serwisową,
 • instrukcję obsługi,
 • kody do radia i alarmu,
 • wszystkie kluczyki (dwa lub więcej w zależności od marki pojazdu) wraz z wydanymi pilotami do alarmu lub też innych zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych,
 • inne dokumenty związane z pojazdem i jego zabezpieczeniami,
 • wszelkie dodatkowe rzeczy będące na wyposażeniu pojazdu (koła zimowe, kołpaki, zmieniarki CD, bagażniki dachowe itp.),
 • dokumenty instalacji gazowej LPG (jeżeli jest zamontowana),
 • kopię faktury zakupu,
 • ważną polisę OC.

Po odbiorze samochodu przez dealera otrzymają Państwo protokół potwierdzający wydanie pojazdu. Informujemy również, że do czasu zawarcia umowy przenoszącej jego własność na Bank, mają Państwo możliwość wycofania się z umowy, żądając zwrotu samochodu.

Prosimy, żeby pojazd był czysty z zewnątrz jak i wewnątrz oraz prosimy o usunięcie wszelkich oznaczeń, napisów lub innych znaków reklamowych umieszczonych na szybach lub nadwoziu, co umożliwi nam dokładną ocenę stanu technicznego oraz lakieru. W przypadku oddania samochodu brudnego, termin odbioru może zostać przełożony a Kredytobiorca – obciążony kosztami zmiany terminu odbioru.

Ocena stanu technicznego pojazdu

W dniu przekazania pojazdu u dealera niezależny rzeczoznawca dokonuje oceny stanu technicznego. Ocena stanu technicznego wykonywana jest zgodnie z przewodnikiem zwrotu pojazdu. Koszty związane z oceną ponosi Bank.

W terminie do 7 dni od dnia oględzin otrzymują Państwo kopię protokołu oceny stanu technicznego sporządzonego przez rzeczoznawcę.

Przewodnik zwrotu pojazdów

Przewodnik zwrotu pojazdu wyróżnia dwa rodzaje uszkodzeń:

 • Normatywne – wynikające z normalnego użytkowania pojazdu

 • Ponadnormatywne – nie wynikające z normalnego użytkowania pojazdu i wpływające negatywnie na jego wartość.

Do najczęstszych i najkosztowniejszych uszkodzeń niedopuszczalnych należą: uszkodzone szyby, nadkola, progi, przedarte (przepalone) tapicerki, rdza, porysowany dach, połamane plastiki.

Ocena normatywnego zużycia obejmuje również sprawdzenie stanu opon. Wielu producentów samochodów nie dołącza do wyposażenia koła zapasowego, zastępując je zestawem naprawczym, składającym się ze środka uszczelniającego i kompresora (12 V). Jeśli Państwa samochód jest wyposażony w taki zestaw, prosimy o jego zwrot w stanie pozwalającym na jego ponowne użycie. W przypadku, gdy Państwa pojazd był wyposażony w koło zapasowe, prosimy umieścić je w samochodzie przed jego zwrotem.

Stan wyposażenia dodatkowego przy zwrocie pojazdu powinien być zgodny z konfiguracją wyposażenia pojazdu otrzymaną u dealera (Zamówienie). Wyposażenie dodatkowe to elementy ponadstandardowe, w które samochód wyposażony został fabrycznie lub u dealera, a koszt tego wyposażenia był elementem raty kredytowej.

Jeżeli w dniu zwrotu Państwa pojazd ma uszkodzenia wykraczające poza normatywne zużycie określone zgodnie z przewodnikiem zwrotu pojazdu, Bank nie jest zobowiązany do nabycia Pojazdu, jednakże może według własnego uznania zaproponować zawarcie umowy odkupu pojazdu za wartość pomniejszoną o koszt usunięcia uszkodzeń ponadnormatywnych.

Zawarcie takiej umowy jest dobrowolne co oznacza, że Kredytobiorca jest uprawniony, ale nie zobowiązany do jej zawarcia.

Obejrzyj film, który wyjaśni Ci krok po kroku, w jaki sposób zwrócisz auto swojemu dealerowi.

Obejrzyj film, który wyjaśni Ci krok po kroku, w jaki sposób zwrócisz auto swojemu dealerowi.

Dokumenty do pobrania

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze zwrotem pojazdu prosimy o kontakt z Zespołem Remarketingu Volkswagen Financial Services. 

Kontakt

Pamiętaj!

Uważnie czytaj wysyłane do Ciebie SMS-y i maile.

 • Nigdy nie loguj się z obcych linków wysyłanych w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS lub na portalach społecznościowych. Sprawdź nadawcę wiadomości. W naszej komunikacji nigdy nie prosimy Cię o podanie hasła do logowania lub innych wrażliwych danych.

 • Zawsze wpisuj adres strony bankowej ręcznie.

 • Uważnie czytaj wszystkie wiadomości SMS przesłane z banku.

 • Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z podsyłanych linków od nadawcy, którego nie znasz.

Przeczytaj jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.

Potrzebujesz pomocy?