Zwrot pojazdu po zakończeniu umowy leasingu

Klienci leasingowi i flotowi

Wypełnij formularz zwrotu pojazdu online

Wprowadzone w formularzu dane przetwarzane będą w celu realizacji zwrotu pojazdu oraz zakończenia umowy.

Klienci leasingowi     Klienci flotowi    

Zasady zwrotu pojazdu

Jeżeli zawarta z Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. umowa leasingu przewiduje zwrot pojazdu do Finansującego, zapoznaj się z poniższymi zasadami.

Z pojazdem powinny zostać zwrócone wszystkie otrzymane dokumenty i elementy wyposażenia:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, (o ile była przekazana użytkownikowi).
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • instrukcja obsługi,
 • książka serwisowa,
 • kody do radia i alarmu,
 • inne dokumenty związane z pojazdem i jego zabezpieczeniami,
 • kluczyki (sterowniki) – wszystkie wydane egzemplarze wraz z pilotami do alarmu, ogrzewania postojowego (webasto) lub sterownikami do innych zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych.
 • wszelkie dodatkowe rzeczy będące na wyposażeniu pojazdu (kołpaki, zmieniarki CD, bagażniki dachowe itp.)

Zwracany pojazd powinien być umyty i posprzątany wewnątrz, co umożliwi szczegółowe oględziny stanu technicznego oraz powłoki lakierniczej. Dodatkowe oznaczenia, napisy, znaki reklamowe umieszczone na szybach lub nadwoziu pojazdu powinny zostać usunięte w sposób niepozostawiający śladów uszkodzeń. Jeśli pojazd będzie brudny w dniu zwrotu, oględziny i odbiór może zostać odwołany, a Korzystający – obciążony kosztami zmiany terminu odbioru.

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena zostanie wykonana na podstawie oględzin dokonanych przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o:

Przewodnik zwrotu pojazdów

Przewodnik zwrotu pojazdów wyróżnia dwa rodzaje uszkodzeń:

 • dozwolone - wynikające z normalnego zużycia podczas eksploatacji pojazdu (nie wpływają na końcowe rozliczenie kontraktu)
 • niedopuszczalne - nie wynikają z normalnego zużycia podczas eksploatacji i wpływają negatywnie na wartość pojazdu (ich wartość obciąża Korzystającego i jest uwzględniona w końcowym rozliczeniu kontaktu).

Do najczęstszych i najkosztowniejszych uszkodzeń niedopuszczalnych należą: uszkodzone szyby, nadkola, progi, przedarte (przepalone) tapicerki, rdza, porysowany dach, połamane plastiki.

Ocena normatywnego zużycia obejmuje również sprawdzenie stanu opon. Wielu producentów samochodów nie dołącza do wyposażenia koła zapasowego, zastępując je zestawem naprawczym, składającym się ze środka uszczelniającego i kompresora (12 V). Jeśli samochód jest wyposażony w taki zestaw, w momencie zwrotu musi on znajdować się w samochodzie i być w stanie pozwalającym na jego użycie. W przypadku, gdy pojazd był wyposażony w koło zapasowe, obowiązkowo należy umieścić je w samochodzie przed jego zwrotem.

Stan wyposażenia dodatkowego przy zwrocie pojazdu powinien być zgodny z konfiguracją wyposażenia pojazdu u dealera (Zamówienie). Brak jakiegokolwiek elementu spowoduje obciążenie Korzystającego dodatkową opłatą. Wyposażenie dodatkowe to elementy ponadstandardowe, w które samochód wyposażony został fabrycznie lub u dealera, a koszt tego wyposażenia był elementem raty leasingowej.

Na podstawie wykonanej ekspertyzy Korzystający może zostać obciążony kosztami związanymi z uszkodzeniami niedopuszczalnymi, ponadnormatywnym zużyciem, nadprzebiegiem lub brakami w wyposażeniu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie leasingu.

Obejrzyj film, który wyjaśni Ci krok po kroku, w jaki sposób zwrócisz auto swojemu dealerowi.

Obejrzyj film, który wyjaśni Ci krok po kroku, w jaki sposób zwrócisz auto swojemu dealerowi.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze zwrotem pojazdu prosimy o kontakt z Zespołem Remarketingu Volkswagen Financial Services.

Kontakt

Pamiętaj!

Uważnie czytaj wysyłane do Ciebie SMS-y i maile.

 • Nigdy nie loguj się z obcych linków wysyłanych w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS lub na portalach społecznościowych. Sprawdź nadawcę wiadomości. W naszej komunikacji nigdy nie prosimy Cię o podanie hasła do logowania lub innych wrażliwych danych.
 • Zawsze wpisuj adres strony bankowej ręcznie.
 • Uważnie czytaj wszystkie wiadomości SMS przesłane z banku.
 • Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z podsyłanych linków od nadawcy, którego nie znasz.

Przeczytaj jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.

Potrzebujesz pomocy?