International Fleet Management

 Kompleksowe usługi finansowania i zarządzania flotą Twojej firmy w całej Europie

Dzięki ścisłej współpracy z europejskimi oddziałami operacyjnymi Volkswagen Leasing zapewnimy kompleksowe usługi finansowania i zarządzania flotą również zagranicznym oddziałom Twojej firmy.

Volkswagen Leasing finansuje floty w ponad 20 krajach. Specyfika międzynarodowego parku samochodowego wymaga indywidualnego podejścia. Z jednej strony należy wykazać się doskonałą znajomością specyfiki poszczególnych europejskich rynków, z drugiej zaś globalnym spojrzeniem na zarządzanie flotą rozproszoną po całej Europie. Rozwiązanie International Fleet Management przeznaczone jest właśnie dla firm prowadzących działalność także poza polskimi granicami.

Międzynarodowi doradcy International Fleet Management wesprą Cię swoim doświadczeniem i przygotują efektywne rozwiązania finansowania parku samochodowego we wszystkich europejskich oddziałach Twojej firmy. Nasi eksperci doradzą w sprawach związanych z zarządzaniem międzynarodową flotą w Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Dostarczą Ci informacje zapewniające optymalne rozwiązania dla Twojej floty samochodowej.

 

Comprehensive fleet financing and management services
for your Company across Europe.

By working closely with Volkswagen Leasing’s operational departments across Europe, we can provide comprehensive fleet financing and management services also to your Company’s foreign branches.

Volkswagen Leasing offers fleet financing in more than 20 countries. Due to its nature, an international car park requires a tailored approach. It needs to combine a thorough understanding of the peculiarities of each European market with a global perspective on managing a fleet that is dispersed all over Europe. International Fleet Management is a solution dedicated to companies operating both in Poland and abroad.

Our International Fleet Management consultants will support you with their expertise to design effective car park financing solutions for all of your Company’s European branches. Our experts will advise you on matters related to international fleet management both in the European Union and beyond. They will provide you with the right information to ensure an optimal solution for your car fleet.

Adresy spółek

Potrzebujesz pomocy?