Ubezpieczenie 100% wartości
fakturowej (GAP RTI)

Ubezpieczenie 100% wartości początkowej - GAP RTI

Nie chcesz stracić ani złotówki z wartości początkowej pojazdu w przypadku jego kradzieży bądź całkowitego zniszczenia? Skorzystaj z Ubezpieczenia GAP RTI.

Ubezpieczenie 100% wartości początkowej - GAP RTI chroni w 100% w połączeniu z Autocasco. Dzięki odszkodowaniu z Ubezpieczenia GAP RTI i z ubezpieczenia Autocasco kierowca odzyskuje pełną kwotę, równą wartości utraconego pojazdu.

Ubezpieczenie GAP RTI działa przez całe dwa lub trzy lata, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

W przypadku pojazdu używanego – kierowca odzyskuje wartość pojazdu przyjętą przy ubezpieczeniu komunikacyjnym zawieranym w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia GAP RTI.

W przypadku pojazdu nowego, kierowca odzyskuje cenę samochodu widoczną na fakturze z dnia jego zakupu.

Odzyskana wartość samochodu po kradzieży lub szkodzie całkowitej ze świadczenia GAP RTI może wynieść aż do 250 000 zł, zależnie od wartości auta.

Zwrot kosztów auta zastępczego

W przypadku wystąpienia szkody kradzieżowej lub całkowitej, po zawarciu nowej umowy kredytu w Volkswagen Bank ubezpieczenie GAP RTI umożliwia zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres do 35 dni. Łączny koszt wynajmu auta zastępczego, który zostanie pokryty przez Ubezpieczyciela może wynieść łącznie 5 250 PLN (150 PLN brutto dziennie). Wynajem pojazdu zastępczego będzie mógł zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.

Ubezpieczenie GAP RTI działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie Autocasco pokryje początkową wartość auta. W takiej sytuacji otrzymasz świadczenie w wysokości 1000 zł, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, a także zwrotów kosztów do 9 000 zł związanych z zawarciem nowej umowy. Ta kwota pokrywa:

  • koszt zawarcia nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta,

  • opłatę rejestracyjną nowego samochodu,

  • koszt pierwszego tankowania nowego auta.

Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia sprzedawcę w salonie i poproś o włączenie składki w ratę kredytu.

Jak kupić ubezpieczenie?

Zakup i wznowienie u Doradcy w salonie  

Podczas wizyty w salonie Doradca Ubezpieczeniowy z salonu dealerskiego Grupy Volkswagen dobierze odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy dopasowany do auta i Twoich wymagań oraz zniżki.

Zakup lub wznowienie przez Internet

Twoja Polisa Online to zakup lub wznowienie polisy przez Internet. Telefonicznie ustalisz zakres z Doradcą Ubezpieczeniowym, płatność zrobisz przez Internet, a polisę i wszystkie potrzebne dokumenty wyślemy na Twój e-mail.

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia

Dodatkowe opcje pozwalają Ci na dopasowanie zakresu polisy ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb. Rozszerzona ochrona dostępna jest dla Ciebie, Twoich pasażerów oraz dla Twojego samochodu.

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu, Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela poprzez:

  • wypełnienie elektronicznego wniosku na stronie: www.cardif.pl (zakładka: „Zgłoś roszczenie on-line”) lub
  • wysłanie zawiadomienia na adres roszczenia@cardif.pl lub
  • przekazanie wniosku o wypłatę Odszkodowania pisemnie lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Agenta, np. na formularzu zgłoszenia roszczenia.

Dział Obsługi Roszczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

W każdym przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów wskazanych w OWU.

Kontakt

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. lub Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

E-mail roszczenia@cardif.pl
Telefon 22 529 17 22

Linia czynna pon. – pt. w godz. 8.00 – 18.00, sob. w godz. 9.00 – 15.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Potrzebujesz pomocy?