Wyjazd zagraniczny

Przydatne informacje przed wyjazdem

Przygotowując się do podróży zagranicznej pamiętaj aby:

  • uzyskać zgodę pracodawcy i właściciela samochodu na wyjazd poza granice Polski,
  • zweryfikować czy ubezpieczenie obejmuje kraj lub kraje do którego się wybierasz i czy Zielona Karta będzie Ci potrzebna w tych krajach,
  • sprawdzić stan techniczny pojazdu i obowiązkowe wyposażenie, zapoznać się z przepisami ruchu drogowego w odwiedzanych krajach,
  • śledzić na bieżąco ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przejdź do formularza

Sprawdź, jakie są wymagane dokumenty podczas wyjazdu zagranicznego.

Kliknij na mapie kraje, przez które przejeżdżasz i kraj docelowy.
Pola oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.


Termin wyjazdu
Dane użytkownika oraz pojazdu
Adres firmy
Adres do przesłania dokumentów

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).

Dane kontaktowe:

Z VWFS można się skontaktować poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach obsługi Pani/Pana wniosku, celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami VWFS są możliwość obsługi wniosków i żądań klientów oraz udzielanie odpowiedzi na nie, zapewnienie stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, a także możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania Pani/Pana wniosku, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem, dla którego Pani/Pana wniosek został zrealizowany.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWFS, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, dealerom, kurierom, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom nadzorczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi Pani/Pana wniosku. Bez podania danych osobowych obsługa wniosku może być utrudniona albo wręcz niemożliwa.

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy?