Dla dostawców

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. wchodzące w skład Koncernu Volkswagen wprowadziły zasady dotyczące relacji z partnerami handlowymi, w zakresie szeroko rozumianych zakupów:

1. Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług na rzecz Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., w oparciu o które będą realizowane szeroko rozumiane zakupy na naszą rzecz.

2. Wymagania Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi, które precyzują oczekiwania Volkswagen AG, jakie powinni spełniać nasi partnerzy handlowi:

Więcej informacji o wymaganiach Koncernu Volkswagen znajdziecie Państwo na stronie http://www.vwgroupsupply.com w rubryce Cooperation w sekcji Sustainability.

 

Potrzebujesz pomocy?