Zmiana formy prawnej
Volkswagen Leasing GmbH 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Zmiana formy prawnej Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Informujemy, że w dniach 28-29 maja 2020 roku nastąpiło przekształcenie Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w spółkę Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na spółkę tę z mocy prawa przeszły wszelkie prawa i obowiązki związane z działalnością Oddziału w Polsce oraz zachowana została pełna ciągłość biznesowa. Przekształcenie nie ma wpływu na umowy zawarte z Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce i warunki oferty. Wszystkie umowy pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania.

Potrzebujesz pomocy?