Biznes odpowiedzialny

Odpowiedzialność społeczna biznesu stanowi integralną część naszej działalności. Jak ją rozumiemy? Czujemy się częścią społeczności, z której czerpiemy i z którą chcemy dzielić się tym, co uważamy za cenne – kulturą organizacyjną, zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wspieramy akcje charytatywne, prowadzimy programy partnerskie, pracujemy też jako wolontariusze. Wierzymy, że działając wspólnie, z otwartymi umysłami i sercami, możemy dużo więcej.

Sprawdź jak wiele udało nam się już zrobić.

    • Wolontariat
      Wolontariat pracowniczy od dwóch lat jest jednym z podstawowych elementów naszej aktywności społecznej. Dzięki tej inicjatywie mamy okazję podzielić się naszymi najcenniejszymi zasobami, w tym wiedzą i doświadczeniem. To także doskonałe uzupełnienie firmowych wyjazdów integracyjnych o wspólną pracę na rzecz innych.

      Czytaj dalej


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).