Biznes odpowiedzialny

Odpowiedzialność społeczna biznesu stanowi integralną część naszej działalności. Jak ją rozumiemy? Czujemy się częścią społeczności, z której czerpiemy i z którą chcemy dzielić się tym, co uważamy za cenne – kulturą organizacyjną, zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wspieramy akcje charytatywne, prowadzimy programy partnerskie, pracujemy też jako wolontariusze. Wierzymy, że działając wspólnie, z otwartymi umysłami i sercami, możemy dużo więcej.

Sprawdź jak wiele udało nam się już zrobić.

 • Wolontariat
  Wolontariat pracowniczy od dwóch lat jest jednym z podstawowych elementów naszej aktywności społecznej. Dzięki tej inicjatywie mamy okazję podzielić się naszymi najcenniejszymi zasobami, w tym wiedzą i doświadczeniem. To także doskonałe uzupełnienie firmowych wyjazdów integracyjnych o wspólną pracę na rzecz innych.

  Czytaj dalej

 • Wsparcie organizacji pozarządowych

  W ramach działań charytatywnych Volkswagen Bank angażuje się w pomoc finansową na rzecz fundacji i organizacji pozarządowych.

  Czytaj dalej

 • Partnerstwo w rozwoju
  Volkswagen Bank wspiera wiele działań oraz inicjatyw kulturalnych, naukowych i sportowych.

  Czytaj dalej


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).