Zastrzeganie kart

W przypadku utraty karty niezwłocznie dokonaj jej zastrzeżenia, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów:

  • 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy)

Visa Global Customer Assistance Service na wypadek:

  • awaryjnej wypłaty gotówki
  • wydania karty zastępczej

001-303-967-1096 (bezpłatny numer w USA)

Potrzebujesz pomocy?

Strefa kierowcy
PRZEJDŹ DO STRONY
Usługi bankowe
PRZEJDŹ DO STRONY