Zawieszenie wykonania umowy kredytu konsumenckiego

24.06.2020

Volkswagen Bank informuje o możliwości złożenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy na podstawie art. 31FA Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje:

  1. Rozwiązanie skierowane jest dla Klientów indywidualnych, którzy po 13 marca 2020 r. stracili pracę lub inne główne źródło dochodu. Zawieszeniu podlegają umowy kredytu zawarte przed dniem 13 marca 2020 r., których zakończenie przypada po 13 września 2020 r.
  2. Zawieszenie kredytu dotyczy zarówno kredytów samochodowych jak i gotówkowych (w przypadku posiadania zarówno kredytu gotówkowego jak i samochodowego możliwość zawieszenia dotyczy tylko jednego z nich)
  3. Zawieszeniu ulega spłata całości raty kredytu
  4. Wykonanie umowy może zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  5. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.
  6. Ochrona ubezpieczeniowa spłaty kredytu nie ulega wydłużeniu i będzie obowiązywała zgodnie z pierwotnym harmonogramem kredytu.
  7. Zmiana harmonogramu spłaty kredytu w wyniku złożenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy nie powoduje utraty gwarancji odkupu. Łączny limit przebiegu pozostaje bez zmian.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy Wniosek o zawieszenie wykonywania umowy kredytu. W celu skorzystania z zawieszenia wystarczy przesłać zdjęcie/ skan podpisanego wniosku na adres wakacje@vwfs.com lub w postaci papierowej na adres: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Potrzebujesz pomocy?