Obowiązek aktualizacji danych

05.02.2020

Szanowni Klienci,

informujemy, iż zgodnie z Regulaminem prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i użytkowania kart płatniczych w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (§ 49, pkt. 2), Posiadacz zobowiązuje się do informowania Banku o  wszelkich zmianach w zakresie informacji, jakich udzielił Bankowi. Na podstawie powyższego zobowiązania prosimy o dokonanie aktualizacji danych dotyczących serii i numeru Państwa aktualnego dokumentu tożsamości oraz daty jego wydania.

Dyspozycję aktualizacji danych można złożyć następującymi kanałami:

  • www po zalogowaniu się przy pomocy Serwisu transakcyjnego e-direct (Ustawienia -> Dane osobowe)
  • pisemnie – osobiście albo pocztą tradycyjną na adres: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce,
  • ustnie – telefonicznie pod nr tel. 22 528 96 28 (po zalogowaniu numerem Klienta i Telekodem)

Potrzebujesz pomocy?