Obniż koszt zakupu elektryka dzięki dopłacie

25.08.2021

Zakup samochodu elektrycznego może teraz wiązać się z niższym kosztem dzięki dotacjom z programu „Mój elektryk”.

O bezzwrotną dotację na zakup nowego samochodu napędzanego energią elektryczną mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które kupią zeroemisyjny elektryczny samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 225.000 złotych. Wartość dotacji do zakupu wynosi do 18.750 złotych, a w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 27.000 zł. Dofinansowanie obejmuje też samochody zakupione po 1 maja 2020 roku.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na stronie Programu Mój Elektryk.

Potrzebujesz pomocy?