Komunikat dotyczący Aktualizacji Danych Klientów

15.09.2020

Drogi Kliencie,

uprzejmie przypominamy o obowiązku poinformowania Banku o każdej zmianie danych, w tym danych osobowych, danych rejestrowych, danych adresowych oraz danych kontaktowych wraz z numerem telefonu komórkowego wykorzystywanego do autoryzacji transakcji płatniczych.

W przypadku konieczności zmiany danych osobowych prosimy o ich aktualizację w Systemie Bankowości Elektronicznej poprzez zakładkę: - Ustawienia -> Dane osobowe.

W celu zmiany danych firmowych prosimy o przesłanie odpowiedniej dyspozycji w Systemie Bankowości Elektronicznej poprzez zakładkę: - Wnioski -> Zmiana danych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku posiadania przez Bank Państwa aktualnych danych, Bank ma prawo zastosować środki wskazane w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i użytkowania kart płatniczych, w tym wypowiedzieć umowę rachunku bankowego.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować poprzez System Bankowości Elektronicznej.

Z poważaniem,
Zespół Bankowości Elektronicznej

Potrzebujesz pomocy?