Bezpłatna możliwość wydłużenia umowy kredytowej z rynkową wartością końcową (Auto Kredyt)

21.05.2020

Informujemy, że wprowadziliśmy dla naszych Klientów kredytowych bezpłatną możliwość wydłużenia umowy Auto Kredytu maksymalnie o 3 miesiące.

Szczegółowe informacje:

  • Rozwiązanie skierowane jest dla Klientów indywidualnych oraz firm, nie posiadających zaległości w spłacie dotychczasowych zobowiązań.
  • Spłata wartości końcowej (raty balonowej) zostanie przesunięta o okres do 3 miesięcy. W tym okresie Klient będzie spłacał pełne raty kapitałowo odsetkowe.
  • Wartość końcowa (rata balonowa) zostanie pomniejszona o kapitał spłacony w dodatkowych ratach.
  • Klient zachowa możliwość zwrotu pojazdu, zgodnie z zawartą umową gwarancji odkupu. 
  • Dyspozycja wydłużenia umowy powinna zostać zgłoszona do Banku na 5 dni przed terminem płatności raty.
  • Wnioski należy złożyć do końca czerwca, lecz nie później niż przed terminem zapadalności ostatniej raty. Po tym terminie nie będą one rozpatrywane. Zapadalność ostatniej wydłużonej raty nie może przekroczyć miesiąca września.

Skorzystanie z powyższego rozwiązania nie wymaga wyjścia z domu, wystarczy:

  • wypełnić „Wniosek o wydłużenie terminu spłaty raty balonowej” i przesłać go w formie skanu na adres bok.bank@vwfs.com lub w postaci papierowej na adres: Volkswagen Bank, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

lub

  • złożyć dyspozycję telefoniczną dzwoniąc na infolinię banku pod numer 22 528 96 28 lub 800 103 301. Infolinia dostępna jest dla naszych Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Potrzebujesz pomocy?