Zasady bezpiecznego korzystania z konta

30.09.2019

14 września 2019 r. weszła w życie zatwierdzona przez Parlament Europejski dyrektywa PSD2. W związku z tym zmianie uległ sposób autoryzacji transakcji i logowania do kont bankowych.  Czas zmian starają się wykorzystać również przestępcy, dlatego zgodnie z komunikatem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP FinCERT.pl, prosimy o stosowanie się do poniższych zasad.

1. Przed podaniem swojego loginu i hasła do serwisu bankowości internetowej Twojego banku spójrz w pasek adresu i upewnij się, że jest tam adres strony Twojego banku!

2. Jeśli masz możliwości techniczne i Twój bank oferuje możliwość rezygnacji z kodów sms na rzecz zatwierdzania operacji logowania się do bankowości internetowej oraz zatwierdzania transakcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku – skorzystaj z tej możliwości.

3. Zawsze przy potwierdzaniu operacji wykorzystując jakiekolwiek narzędzie autoryzacyjne (np. aplikację mobilną banku) czytaj treść komunikatów, porównuj ją z informacjami wyświetlanymi na ekranie – jeśli się różnią, nie potwierdzaj tej transakcji w aplikacji mobilnej banku i natychmiast skontaktuj się z bankiem

Potrzebujesz pomocy?