Mechanizm podzielonej płatności

25.06.2018

Szanowny Kliencie,

Od 1 lipca 2018 Bank udostępnia nowy sposób realizacji przelewów za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Powyższa zmiana jest konsekwencją ustawy z 15 grudnia 2017 r. roku o zmianie „Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 62). 

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko rozliczeń między przedsiębiorcami dokonywanych przelewem bankowym. Nabywca towaru lub usługi może zapłacić kwotę odpowiadającą wartości netto faktury na rachunek rozliczeniowy dostawcy a kwotę podatku VAT z tej faktury – na jego wyodrębniony rachunek VAT. Skorzystanie z tego mechanizmu przez płatnika jest dobrowolne.

Dla każdego posiadacza rachunku udostępniony zostanie jeden rachunek VAT powiązany z jego wszystkimi rachunkami rozliczeniowymi.

Dysponowanie środkami na Rachunku VAT jest ograniczone ustawowo. Z Rachunku VAT możliwe jest:

- opłacenie kwoty VAT z pojedynczych faktur VAT

- opłacenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego

- przeksięgowanie środków na inny rachunek VAT

- po uzyskaniu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego – przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy

- otrzymanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego 

 

Najczęściej zadawane pytania:

W jaki sposób można dowiedzieć się o numerze rachunku VAT?

Numer rachunku VAT będzie widoczny w systemie transakcyjnym na liście rachunków pod nazwą Rachunek VAT. Dane Rachunku VAT będą dostępne z poziomu „Informacji o koncie” rozliczeniowym.

Jak sprawdzić historię rachunku VAT?

Historia rachunku VAT będzie dostępna, w analogiczny sposób jak historia rachunku rozliczeniowego.

Kto może wykonać transakcje w mechanizmie podzielonej płatności?

Każdy użytkownik bankowości elektronicznej mający uprawnienia do wykonywania przelewu krajowego z rachunku rozliczeniowego.

Historia rachunku rozliczeniowego będzie uwzględniać rozliczenia z rachunkiem VAT

Potrzebujesz pomocy?