Obligatoryjny ekran w systemie transakcyjnym

13.11.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 20.11.2017 w systemie transakcyjnym pojawi się ekran wymagający od Klienta Indywidualnego podjęcia decyzji, co do sposobu zamknięcia rachunku w Volkswagen Bank. Nie będzie możliwości pominięcia ekranu. Przejście procesu będzie obligatoryjne dla każdego Klienta Indywidualnego, który do tej pory tego nie zrobił. 

Będziecie Państwo mogli skorzystać z jednej z dwóch poniższych propozycji:

  • Przenieść swój rachunek wraz ze środkami do Eurobanku.
  • Podać numer konta w innym banku, na który zostaną przetransferowane pozostawione po 30.11.2017 środki.

Przypominamy, że umowa Państwa rachunku indywidualnego wygaśnie z dniem 30.11.2017. Po tej dacie rachunek zostanie zamknięty, a dostęp do środków na koncie zostanie zablokowany. Przetransferowanie pozostawionych środków na konto w innym banku, będzie możliwe wyłącznie po złożeniu pisemnej dyspozycji, wysłanej pocztą tradycyjną, na adres VW Banku.

Mogą Państwo również, nie czekając na pojawienie się ekranu, przetransferować środki z konta w VW Bank na konto w innym banku, a następnie wysłać dyspozycję zamknięcia rachunku za pośrednictwem zakładki Wnioski dostępnej w systemie transakcyjnym. Informujemy, iż lokaty będą likwidowane przez Bank po pełnej stopie procentowej z chwilą zamykania rachunku.

Prosimy także pamiętać, że po zamknięciu rachunku stracą Państwo dostęp do niego przez system bankowości elektronicznej. Dlatego zachęcamy do wcześniejszego pobrania historii operacji oraz wszystkich niezbędnych danych dotyczących zleceń stałych i kontrahentów.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę,
Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
Volkswagen Bank Polska S.A.

Potrzebujesz pomocy?