Bezpieczeństwo środków na rachunku

04.10.2017

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Związku Banków Polskich (http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci) wynika, iż w ostatnim okresie zauważono liczne próby wyłudzania informacji o Klientach za pośrednictwem kanału telefonicznego.

Często oszuści podszywają się pod rzekomego pracownika banku, kancelarii prawnej lub firmy współpracującej z bankiem. W celu uwiarygodnienia nawiązania relacji z Klientem przestępcy mogą wskazać potrzebą podniesienia bezpieczeństwa Klientów w relacjach z bankiem. Celem ich jest pozyskanie informacji o loginie i haśle do bankowości internetowej. W toku rozmowy oszust prosi o podanie kodu SMS. Posiadając te informacje przestępca może zmienić numer telefonu służący do autoryzacji transakcji. Od tej chwili kody SMS będą wysyłane na telefon przestępcy. W konsekwencji oszust może przelać pieniądze na konta w innych bankach bez wiedzy Klienta.      

Jak się bronić przed tego typu zagrożeniem:

  • Nigdy nie ujawniaj informacji o kartach płatniczych lub dostępie do bankowości internetowej, o które jesteś proszona/proszony w wiadomościach przez telefon. Bank nigdy nie wymaga podawania loginu i pełnego hasła do bankowości.
  • Jeżeli dojdzie do podejrzanego kontaktu w kanale telefonicznym bezzwłocznie poinformuj o tym zdarzeniu bank. Do nawiązania kontaktu z nami wykorzystuj tylko te numery telefonu lub adresy e‐mail, które zostały wskazane przy zawieraniu umowy rachunku bankowego.
  • W każdej nietypowej sytuacji, budzącej wątpliwości skontaktuj się z nami pod nr telefonu 22 528 96 28 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00 i w soboty w godz. 9:00 - 15:00).

Potrzebujesz pomocy?