2013 r. - Fundacja „Jaśka Meli”

W ramach działań charytatywnych, od 2013 roku Volkswagen Bank wspiera Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, przekazując środki na finansowanie protez i wsparcie powrotu do mobilności osób po amputacjach. Akcja odbywa się raz w roku w okresie świątecznym.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).