2012 r. - Fundacja „Nasze dzieci”

W 2012 roku dofinansowanie od Volkswagen Bank otrzymała Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. O wyborze tej właśnie organizacji zadecydowali pracownicy Banku, którzy brali udział w badaniach satysfakcji – FS PULSE i Najlepsi Pracodawcy 2012.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).