Qurier Św. Mikołaja

Od pięciu lat, wspólnie z Fundacją Przyjaciółka, bierzemy udział w akcji „Qurier Świętego Mikołaja”. Za każdym razem nasi pracownicy przygotowują bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci z wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).