Partnerstwo w rozwoju

Volkswagen Bank wspiera inicjatywy i projekty obejmujące naukę, sport i kulturę. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój działań związanych z edukacją. Dlaczego? Ponieważ patrzymy w przyszłość, którą będą tworzyli obecni uczniowie i studenci.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).