SGH Warszawa

Od kilku lat organizujemy warsztaty, na które zapraszamy studentów ostatnich lat studiów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studenci wchodzący na rynek pracy to przyszłość nie tylko branż związanych z motoryzacją i finansami.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).