2015 r. - Volkswagen Bank dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

„Dzień otwarty w Volkswagen Banku” to powtarzane, cykliczne spotkania, które mają za zadanie zaprezentowanie studentom Uniwersytetu Warszawskiego praktycznej strony pracy w marketingu i public relations. Spotkania organizujemy we współpracy z Katedrą Marketingu Wydziału Zarządzania UW.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).