Volkswagen Financial Services partnerem Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta

W 2016 roku Volkswagen Bank po raz kolejny został oficjalnym partnerem Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta. VWFS wspiera szkołę przy zróżnicowanych projektach kulturalno-naukowych, a także poprzez wyposażenie szkoły w przęt edukacyjny. W ten sposób mamy swój wkład nie tylko w edukacyjny rozwój uczniów, ale i w stałą poprawę warunków, w jakich przebiega nauka w szkole.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).