2016 r. - Warsztaty dla studentów SGH

13 maja 2016 roku Volkswagen Financial Services po raz kolejny zorganizował warsztaty dla studentów Szkoły Głównej Handlowej. Celem warsztatów była promocja w środowisku studenckim Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jako pracodawcy pierwszego wyboru oraz przedstawienie szczegółowych informacji o naszych produktach i procedurach. Tematyka warsztatów obejmowała szeroki zakres: od specyfiki działalności Volkswagen Financial Services AG i Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, przez strategię HR, marketingu, proces rozwoju nowych produktów, controlling i analizę kredytową, aż po zarządzanie ryzykiem. Taki przekrój pozwolił nam ukazać całe spektrum nowoczesnego przedsiębiorstwa oferującego usługi finansowe. Znaczna część warsztatów została poświęcona interaktywnej pracy w grupach.

W warsztacie wzięło udział dwóch profesorów Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz trzynastu studentów.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).